เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า จากทุกสถานศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เข้าเรียนปีการศึกษา 1/2562)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( www.itmajor-rmu.com )

เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า จากทุกสถานศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เข้าเรียนปีการศึกษา 1/2562) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


*** สำหรับคน ยุคใหม่ สายงานเป็นสิ่งสำคัญ 
- เรียนแล้ว จะจบไหม 
- เรียนจบแล้วมีงานทำหรือไม่ 
- ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เป็นสิ่งที่ควรคิด
*** ที่สาขาไอที มรม. มีคำตอบครับ 
- เรามีทีมงานอาจารย์รุ่นใหม่ ทำหน้าที่สอนและพัฒนานักศึกษา ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (เรียนจบแล้วมีงานทำ)
- เรามีนักศึกษารุ่นพี่ คอยติว และให้คำแนะนำน้องๆ ในการเรียน อย่างอบอุ่น (ครอบครัวไอที) 
- เรามีศิษย์เก่าที่กลับมาร่วมพัฒนาน้องๆ ให้เก่งด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สายใยไอที)
- เราร่วมมือกับบริษัท และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาและรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และรับเข้าทำงาน (เครือข่ายผู้ประกอบการ)
- เรามีทุนการศึกษา ให้สามารถกู้ยืมเรียนได้ ทั้ง กยศ. ประเภทที่ 1 และ กยศ. ประเภทที่ 2 (สาขาไอทีกู้ได้ทุกคน)

สายงานด้านไอที นับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ฝากให้พิจารณาครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อ.ภาสกร ธนศิรธรรม : 085-6531354 
เฟชบุ๊ค : ภาสกร ธนศิระธรรม
ดร.วีระพน ภานุรักษ์ : 088-5632966