สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี