โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Academy Excellence Student Workshop 2016”

อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Academy Excellence Student Workshop 2016” หลักสูตร Oracle Database 12c SQL Performance Tuning For Beginner ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2559 โดยมีวิทยากร คุณศุภชัย จิวะรังสินี จาก Oracle และ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มาร่วมให้ความรู้ในงานนี้ด้วย